Frézovanie komínov

Frézovanie komínov

Komín je dôležitou súčasťou stavby – domu a preto je nevyhnutné venovať mu maximálnu pozornosť. Frézovanie komína slúži k zväčšovaniu komínového prieduchu bez výrazného zásahu do komínového telesa. Je to efektívny spôsob ako zrekonštruovať komín. Frézovaním a potom vyvložkovaním komína nerezovou komínovou vložkou dosiahneme:

  1. Zlepšenie komínového ťahu
  2. Zachovanie pôvodného komína
    (ušetríte na búraní a potom na murárskych prácach)
  3. Odstráni decht a mokvanie
  4. Cenovo výhodnejšie ako stavba nového komína