Ponúkané služby

Čistenie komínov

Pri zanedbaní čistenia komína sa na jeho stenách začne usadzovať decht…

Revízie komínov

Ešte pred kolaudáciou nehnuteľnosti je nevyhnutné vykonať revíziu komínov…

Kolaudácie komínov

Oficiálne používanie komínov je podmienené revíznou správou…

Vložkovanie komínov

Keď komín vykazuje značné opotrebenie napr. starnutím…

Frézovanie komínov

Frézovanie komínov je efektívny spôsob ako zrekonštruovať komín…

Vstavanie komínov

Keramické komíny, Viacvrstvové nerezové komíny…

Kachliarstvo

Teplovzdušný, akumulačný krb, akumulačná sálavá pec, sporák…

Ostatné ponúkané služby

Kontrola a čistenie komínov, Revíziu komínov, Kolaudáciu komínov, Preskúšanie komínov, Prezeranie kamerou, Vyčistenie extrémne zanesených komína frézou, Poradenstvo, Kompletný servis na komíny, Frézovanie komínov, Vložkovanie komínov, Vstavanie komínov keramických a nerezových, Vstavanie krbov, pecí a šporákov.

Nieco ako CallToAction