Vložkovanie komínov

Keď komín vykazuje značné opotrebenie starnutím alebo už nevyhovuje požiadavká pri prevádzke moderného vykurovania v starých komínoch inak hrozí nebezbečenstvo presakania,pretože prierez komína je väčšinou príliš veľký alebo malý pre nízke teploty spalín a obvodné murivo je kvôli kondenzátu, ktorý obsahuje kyselinu a ktorý vzniká pri spaľovaní, masívne poškodzuje komín. Vložkovanie komínov je rekonštrukcia – sanácia komína na tuhé a plynné palivo nerezovou alebo plastovou vložkou. Vložkovaním komína zabespečíme bezpečný odťah spalín, lepší ťah, menšiu spotrebu paliva, dlhú životnosť, bezpečný komín.

Výber správnej vložky závisí od druhu ohniska a potom sa môže správne nadymenzovať bezpečná komínová vložka.

Pre dlhú životnosť spalinovej cesty a aby správne fungoval treba dodržať tri zakládne pravidlá:

  1. Správny výber komínového systému
  2. Dodržať správnu a predpísanú prevádzku spotrebiča
  3. Dodržať pravidelnú a správnu údržbu a čistenie spalinovej cesty